Corona och skolstart – vad du bör tänka på

Publicerad: torsdag 20 augusti 2020

Corona och skolstart – vad du bör tänka på

Många lärare är oroliga för skolstart och hur smittspridningen kommer att påverka arbetsvardagen. Vi summerar det viktigaste du som lärare bör tänka på eller funderar över för att hjälpa dig ha en lugnare skolstart.

 

I alla Sveriges skolor är det i grunden Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjlighet finns som gäller.  De har även vissa förslag och råd kring saker att tänka på vid skolstart. Därutöver är det huvudmannen i kommunen eller styrelsen för fristående skolor som har ansvar för arbetsmiljön i skolorna. Det är även dem som ska se till att riskerna för smittspridning minimeras. Det kan handla om att ha fler entréer, se till att klasser äter vid olika tidpunkter, eller använda större klassrum, om möjligt.

 

Du ska känna dig trygg
För arbetsbelastning är det rektor och skyddsombud som ansvarar. De ska tillsammans se till att lärare inte behöver göra dubbelarbete genom att undervisa både online och i klassrummen, utan att det istället delas upp mellan lärare eller att alla undervisas online, till exempel.

 

Känner du att du vill göra mer arbete hemifrån, till exempel planeringsarbete, för att du är orolig eller tillhör en riskgrupp, prata med din arbetsgivare. Det är de som kan utvärdera om det finns möjlighet att göra det, och i vilken utsträckning det i sådana fall bör ske. Om du arbetar från skolan men vill ha munskydd har de dock inget ansvar för att se till att de finns. Det är upp till varje lärare om de önskar att ha det och skaffa eget skydd.

 

Det är för tillfället inte helt klarlagt hur mycket barn smittar eller sprider sjukdomen vidare, men det verkar som att de inte är den huvudsakliga drivkraften i epidemin. Vi hoppas i alla fall att ni får ett bra skolår, Corona till trots!