Det här gör edtechbranschen för att stötta skolorna

Publicerad: tisdag 7 april 2020

Det här gör edtechbranschen för att stötta skolorna

Allt eftersom Coronaviruset har spridit sig har edtechbranschen i Sverige arbetat intensivt med att öka sin beredskap för att hjälpa skolorna att lägga om sin undervisning till distanslärande online. Det har handlat om att säkerställa kapaciteten och tillgängligheten och se till att det finns tillräckligt med guider och resurser.

 

Mängder av aktörer i edtechbranschen har lagt ner mycket arbete på att göra sig redo inför en eventuell stängning av alla Sveriges skolor. Det handlar om kostnadsfritt material, stöd och resurser, en utökad beredskap, samt tips och tricks för hur man kan minska risken för en överbelastning av skolans digitala system.

 

Kostnadsfritt material och extra stöd
Det kostnadsfria materialet handlar om digitala läromedel av olika slag. Vissa erbjuds kostnadsfritt eller till ett rabatterat pris under en viss tid, medan andra erbjuder utökad funktionalitet i de tjänster man redan har och betalar för.

Stöd och resurser handlar bland annat om guider och vägledningar för hur man kan genomföra undervisning online. Det finns även en utökad beredskap hos de individuella aktörerna för att kunna ge support och hjälp, både när det kommer till användning och teknisk kapacitet.

 

Samlingsplats för alla resurser
Edtechkartan.se finns en tillfällig samlingssida för alla extra stöd och resurser som edtechbranschen erbjuder i samband med Coronakrisen. Där hittar du information om vem som erbjuder vad, och vilken skolform de är anpassade för. Där kan du även läsa ”Edtechtempen” – en lägesrapport om användningen och kapaciteten i tjänsterna under denna tid då många undervisar på distans.