Hemlighetsstämplade skoluppgifter kan släppas

Publicerad: onsdag 23 september 2020

Hemlighetsstämplade skoluppgifter kan släppas

Sedan den 1 september har Skolverket slutat att rapportera statistik om betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige – detta efter ett domslut i december 2019. Nu föreslås en ny förordning som ska göra det möjligt att släppa på sekretessen.

 

Den nya förordningen gäller reglerandet av skolenhetsregistret och är föreslagen att träda i kraft redan den 23 oktober. Den löser dock inte alla problem som domslutet har skapat. Bland annat reglerar den inte tillgången till den statistik som behövs för att regeringen och kommunerna ska kunna fördela resurser baserat på nuläget.

 

Skolverket och SCB har därför tillsammans lämnat över flera förslag på eventuella lösningar till regeringen. Den enklaste lösningen skulle vara att utöka offentlighetsprincipen till att även inkludera skattefinansierade friskolor.

 

Om det inte går föreslår de bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, något som på längre sikt skulle kunna påverka kvaliteten och förtroendet för svensk statistik.

 

Alla de föreslagna lösningarna analyseras av Regeringskansliet. Skolkollen fortsätter att följa utvecklingen och kommande beslut.