Hemlighetsstämplade skoluppgifter kan släppas

onsdag 23 september 2020

Sedan den 1 september har Skolverket slutat att rapportera statistik om betyg, lärarbehörighet och vilka skolor som finns i Sverige – detta efter ett domslut i december 2019. Nu föreslås en ny förordning som ska göra det möjligt att släppa på sekretessen.

 

Den nya förordningen gäller reglerandet av skolenhetsregistret och är föreslagen att träda i kraft redan den 23 oktober. Den löser dock inte alla problem som domslutet har skapat. Bland annat reglerar den inte tillgången till den statistik som behövs för att regeringen och kommunerna ska kunna fördela resurser baserat på nuläget.

 

Skolverket och SCB har därför tillsammans lämnat över flera förslag på eventuella lösningar till regeringen. Den enklaste lösningen skulle vara att utöka offentlighetsprincipen till att även inkludera skattefinansierade friskolor.

 

Om det inte går föreslår de bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, något som på längre sikt skulle kunna påverka kvaliteten och förtroendet för svensk statistik.

 

Alla de föreslagna lösningarna analyseras av Regeringskansliet. Skolkollen fortsätter att följa utvecklingen och kommande beslut.

 

Hemlighetsstämplade skoluppgifter kan släppas


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!