Kommuner dåliga på att aktivera unga

tisdag 4 september 2018

Skolinspektionen har granskat hur kommuner arbetar för att ta hand om och aktivera ungdomar som inte går på gymnasiet eller arbetar. Granskningen visar på brister i struktur, rutiner och samordning.

– Vi tycker att det är väldigt oroande att ett uppdrag och ett ansvar som kommunerna haft under väldigt lång tid inte har kommit längre än vad vi kan konstatera i vår granskning, säger Jesper Antelius, analyschef på Skolinspektionen.

 

Granskningen innefattade 15 slumpvis utvalda kommuner, men anser att resultaten är generella. Skolinspektionen fann att 9 av 15 kommuner saknar rutiner för att snabbt kontakta elever som till exempel hoppar av gymnasiet. Det finns exempel på ungdomar som inte kontaktats alls. 8 av 15 kommuner anpassar inte insatserna efter ungdomarnas personliga behov. Några kommuner hänvisar ungdomarna till Arbetsförmedlingen eller skolan utan att ta reda på vilka insatser som just den enskilda individen behöver.
Granskningen visade också att 12 av de 15 kommunerna har inte tillräcklig styrning av ledning av ansvaret för frågan.

 

Läs mer om Skolinspektionens rapport här.

 

Kommuner dåliga på att aktivera unga


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!