Möt Rikard Samuelsson, Rektor på Centrumskolan i Växjö

Publicerad: måndag 13 april 2020

Möt Rikard Samuelsson, Rektor på Centrumskolan i Växjö

Rikard Samuelsson jobbar som rektor på Centrumskolan i Växjö och är idag en av våra premiumkunder hos oss på Skolkollen. Häng med i intervjun med Samuelsson där han berättar om sina erfarenheter och förväntningar i arbetet med Skolkollen som medborgartjänst!


Vad var det som fick er att vilja arbeta med Skolkollen och hur jobbar ni med tjänsten idag?

När vi fick syn på Skolkollen, hittade vi en plattform där vi kunde styra hur innehållet skulle se ut lite mer själva. Idag är vi relativt begränsade i vad som får ligga på vår huvudsida och här erbjuder Skolkollen oss möjligheten att gå in och jobba mer med ett “informationstänk”. Det är egentligen det vi håller på att bygga upp just nu. För oss är Skolkollen ytterligare en kanal ut där vi ser att vi kan når ut med information på olika sätt. Vi har mycket tankar och idéer om vad vi vill göra med vår premiumtjänst hos Skolkollen, dessutom passar själva formatet oss jättebra.

 

På vilket sätt underlättar tjänsten, Skolkollen, för er idag?

Det vi märker med Skolkollen är just att många idag med skolval är intresserade av att vara ute och titta efter statistik runt skolorna. Vi ser det som en plattform, inte bara för våra vårdnadshavare, utan även mycket mot intressenter utav vår skola som inte kommer åt informationen på annat sätt. 

Du som rektor, hur mycket jobbar du själv i verktyget?

Jag tittar på dem delarna som jag vill att vi ska sköta information runt. Utöver mitt arbete har jag en person som är informationsansvarig och som dessutom har tillgång till Skolkollen. Denna person är egentligen den som samlar på sig informationen som ska ut i kanalen. 

 

Hur ser du inför framtiden med Skolkollen?

Framåt tänker jag att vi med Skolkollen, hittar ett sätt för oss att nå ut och vara med i de områdena som vi vill utveckla. Utöver det kan jag verkligen tänka mig att det för vårdnadshavare blir smidigare att ta del av matsedlar, inställda datum, lovdagar, studiedagar med mera. Ett mycket bra informationsverktyg, tycker jag. 

 

Är det lätt att nå ut till er målgrupp, tycker du?

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska nå ut till ett brus. Då vi verkligen har sett ett behov av en plattform som kan hjälpa oss att nå ut med vår information, är Skolkollen definitivt ett friare instrument där vi kan påverka informationsflödet mycket mer. Det är därför vi har valt att ta in premiumtjänsten. 

Det tar tid att utvecklas som koncern och vi är i dagsläget mitt i det. 

 

Hur tycker du att Skolkollen fungerar vad gäller jämförelse av skolor för dem som står inför ett skolval?

Jag tror att många som är insatta i dessa frågor använder, eller kommer att använda, sig av ett redskap som Skolkollen när de gör sina val. Jag tror även att tjänsten på sikt kommer att kunna användas i marknadsföringssyfte. Som skola anser jag att man måste börja tänka mer på det sättet. Att skapa statistik och möjligheter för att nå ut med sin skola, även om det är en kommunal enhet, är viktigt eftersom det finns mycket som skiljer skolorna åt. 

 

Vad är den främsta nyttan av Skolkollens premiumtjänst, tycker du?

För oss handlar det egentligen om att beskriva skolan. Söker man på Centralskolan, oavsett vem man är, har vi försökt att använda den som ett nätverk för att skapa ett intresse runt skolan på olika sätt. Det är skönt att veta att vi finns med i, vad jag kallar det för, “jätteparaplyet” Skolkollen där vi får sökträffar även om besökaren själv inte letar efter just det vi precis har publicerat. 

 

Vi använder oss även av Skolkollen för att dela statistiken av lärarkompetens, antal elever, betyg med mera just för att detta är en typ av information som kan avgöra en hel del för en vårdnadshavare om de vill placera sina barn hos oss eller inte. Det är ju ett sätt att marknadsföra sig på för att tala om hur vi ligger till.


Du säger att Skolkollen är en bra marknadsföringskanal, förklara gärna hur du menar!

Jag tror att det är lätt att missa att lägga mer tid på en sådan sak som marknadsföring av skola. Även vi på Centrumskolan kämpar med den tiden, dock jag tror att man på sikt vinner på det. Vi har ju saker som vi är stolta över som vi samtidigt vill nå ut med på olika sätt för att skapa ett intresse. Rätt som det är hör någon av sig till oss som kanske har liknande tankar, eller som vill komma och titta på hur vi har det, det hjälper oss att skapa ett nätverk. Där är Skolkollen en perfekt kanal att nyttja i marknadsföringssyfte samt ett perfekt ställe där vi kan dela med oss av information som vi annars inte vetat vart skulle ha placerat. 

 

Då vi är en mångkulturell skola är det viktigt för oss att visa att vi har högutbildad personal på skolan. Jag kan tänka mig att det är många som är oroliga, när de ska välja skola och därför är detta jätteviktigt för oss. Det tycker jag även att andra skolor bör tänka på då föräldrar idag ges möjligheten att göra ett skolval för deras barn. 

 

Hur skulle du beskriva Skolkollen som verktyg?

Verktyget i sig är lättanvänt på olika sätt både i sin struktur när man ska skapa någonting och användarvänligt i sitt sätt att orientera besökaren till rätt information. 

Skulle du rekommendera Skolkollen till andra skolor? 

Absolut. Saknar man som skola ett informationsverktyg för att kunna nå ut lite bredare är Skolkollen den perfekta kanalen. Det är inte heller en jättestor kostnad för oss utan vi följer utvecklingen med spänning och hoppas naturligtvis på att fler skolor ska ansluta sig. Ju fler vi är som använder tjänsten desto mer sökningar mot den kommer vi att få. 

Härligt! Finns det något mer du skulle vilja lägga till? 

Skulle vilja säga att jag starkt tror på att vi som skola växer tillsammans med Skolkollen då vi ser att många kommer in och läser om oss. Idag handlar det mycket om att alla måste få till sig rätt information, därför känns det väldigt bra att vi har ett verktyg som Skolkollen, som vi själva kan styra. Skolkollen är helt klart ett ställe där vi räknar med att nå längre ut än enbart till de som söker oss i vanliga fall.

 

Tack så mycket Rikard, lycka till med ert fortsatta arbete tillsammans med Skolkollen!