Obligatoriskt med moderna språk svårt på landsbygden

torsdag 13 september 2018

Från och med i höst är det obligatoriskt med moderna språk från sjätte klass. Det är svårt för många mindre skolor på landsbygden där man ofta saknar behöriga språklärare.

En undersökning som Ekot gjort visar att ca två tredjedelar av de 161 skolorna som deltagit i undersökningen saknar behöriga lärare i moderna språk. 

 

– Det är absolut svårare att rekrytera om man har små skolor långt ute på landet. Jag tycker att det här beslutet är taget ur ett storstadsperspektiv, för att inte säga stockholmsperrsepktiv, säger JuneAnn Wincent, skolchef i Sala.

 

Synpunkterna på det nya beslutet är många eftersom det dels är ett svårlöst problem som i många fall kräver dyra lösningar. En lösning är att använda fjärrundervisning, något Sala kommun kommer prova. 

– Den här undervisningen vi ska bedriva i årskurs sex till alla våra skolor på landsbygden kommer innebära en kostnad för oss på minst 400 000 kronor, troligen 500 000, säger JuneAnn Wincent, skolchef i Sala.

 

Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är starkt kritisk till situationen.

– Jag tycker att det är ett katastrofläge. Sverige är ett litet land och vi är enormt exportberoende. Att kunna mer än engelska blir viktigare och viktigare, säger hon.

Bakgrunden till de nya kraven är att skolan återgår till en så kallad stadieindelad timplan med låg- mellan- och högstadium och samtidigt görs språkvalet obligatoriskt för alla elever i årskurs 6.

 

Läs mer om varför lärare och fackförbund är kritiska till det nya förslaget. 

Obligatoriskt med moderna språk svårt på landsbygden