Överlämningen viktig när sexor börjar sjuan

tisdag 25 september 2018

Skolinspektionen har granskat 17 skolor i landet och kommit fram till att det finns en problematik gällande elevers övergång mellan skolor när de går från mellanstadie till högstadie.

Hela 13 av 17 skolor saknade metoder för en bra överlämning och de brister som framkom var bland annat att skolorna fokuserar på elever med tydligt stödbehov och att övriga elever faller bort. Skolinspektionen menar också att den skolan eleverna lämnar och skolan som tar emot dem samverkar i väldigt liten utsträckning för att skapa sammanhang i utbildningens innehåll. Stora skillnader i vilken information som överförs och hur den används får också kritik. 

 

På Kvarnbyskolan i Mölndal fungerar överlämningarna däremot bra.

 

– Under våren träffar vi specialpedagoger tillsammans rektorn den avlämnande skolan. Där ser vi över vilka elever som det kan finnas en oro kring gällande måluppfyllelsen och vilka som är i behov av extra anpassningar. Innan skolan börjar i augusti har vi möten med pedagogerna och informerar dem om eleverna. Arbetslagen träffas därefter en gång varje vecka för uppföljning, säger Helena Josefsson, specialpedagog på skolan.

 

Läs mer om skolinspektionens kritik här. 

Överlämningen viktig när sexor börjar sjuan


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!