Överlämningen viktig när sexor börjar sjuan

Publicerad: tisdag 25 september 2018

Överlämningen viktig när sexor börjar sjuan

Skolinspektionen har granskat 17 skolor i landet och kommit fram till att det finns en problematik gällande elevers övergång mellan skolor när de går från mellanstadie till högstadie.

Hela 13 av 17 skolor saknade metoder för en bra överlämning och de brister som framkom var bland annat att skolorna fokuserar på elever med tydligt stödbehov och att övriga elever faller bort. Skolinspektionen menar också att den skolan eleverna lämnar och skolan som tar emot dem samverkar i väldigt liten utsträckning för att skapa sammanhang i utbildningens innehåll. Stora skillnader i vilken information som överförs och hur den används får också kritik. 

 

På Kvarnbyskolan i Mölndal fungerar överlämningarna däremot bra.

 

– Under våren träffar vi specialpedagoger tillsammans rektorn den avlämnande skolan. Där ser vi över vilka elever som det kan finnas en oro kring gällande måluppfyllelsen och vilka som är i behov av extra anpassningar. Innan skolan börjar i augusti har vi möten med pedagogerna och informerar dem om eleverna. Arbetslagen träffas därefter en gång varje vecka för uppföljning, säger Helena Josefsson, specialpedagog på skolan.

 

Läs mer om skolinspektionens kritik här.