Så ansöker du om skolskjuts, byte av skola eller förskoleplats

fredag 25 oktober 2019

Ansökan om förskoleplats

Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt. Detta innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från att höstterminen startar det år de fyller sex år. Skolvalet till förskoleklass och till årskurs 7 görs oftast under perioden i januari till i mitten av februari där valet avser det kommande läsåret.

 

För att ansöka om förskoleplats bör du i första hand kontakta din hemkommun och ta reda på hur just de arbetar med den frågan. De flesta kommuner, som exempelvis Halmstad kommun, Växjö Kommun eller Malmö Kommun använder sig av egen e-tjänst för ansökan av förskoleplats, samtidigt som andra kommuner vill ha en skriftlig ansökan via fysisk blankett. 

 

Ansökan om skolbyte

“Enligt skollagen är skolan som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter till elevens nya skola under vissa förutsättningar. Skyldigheten att lämna över uppgifter gäller när en elev byter skolenhet inom samma skolform eller byter skolform. Den nya skolan ska få de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven.” - Skolverket

 

Ansökan om skolbyte inom/utanför din hemkommun sker i de flesta kommuner via en skriftlig blankett som du hittar hos din hemkommun. 

 

Ansökan om ledighet

Elever i bland annat förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan med mera har rätt att få ledigt en kortare period för enskilda angelägenheter. Ett exempel på sådana angelägengeter kan vara resor, familje- eller religiösa högtider. En kortare ledighet avser högst tio skoldagar per läsår. Skulle det finnas särskilda anledningar för ledighet kan en elev få vara ledig under en längre tid. Den som tar beslutet för ledigheten är rektorn på skolan, han eller hon kan inte ge någon annan det uppdraget om ledigheten avser mer än tio skoldagar. 

 

Ansökan om ledighet för ditt barn hittar du närmast hos din hemkommun eller skolan som ditt barn går på. 

 

Skolskjuts

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda grundskoleelever kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort till placeringsskola om det skulle behövas. Det som avgör om ditt barn är berättigad skolskjuts eller inte är: 

 

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållandena
  • Funktionshinder 
  • Annan speciell omständighet. 

  

I en del kommuner måste en grundskoleelev ha ett visst avstånd mellan den adress där barnet är folkbokfört och skolan som barnet är placerat på för att bli beviljad skolskjuts/skolbusskort. De olika avstånden baseras på de utsatta regleringarna som din hemkommun har bestämt. Ansökan om skolskjuts sker via din hemkommun, vilken är den beslutande parten för om ditt barn är berättigad skolskjuts/skolbusskort eller inte.  

 

Vill du ha mer information om vart du hittar rätt blankett för din skolfråga? Vänd dig till din hemkommun! 

 

Så ansöker du om skolskjuts, byte av skola eller förskoleplats


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!