Skola på distans för föräldrar och skolpersonal

Publicerad: onsdag 25 mars 2020

Skola på distans för föräldrar och skolpersonal

Trots att Coronaviruset sprider sig råder i dagsläget Folkälsomyndigheten och Skolverket att Sveriges skolor ska förbli öppna. Skolornas huvudmän har dock fått större frihet att stänga skolor om de ser att det är nödvändigt. Om det händer - hur hanterar man att barnet måste lära sig hemifrån? Vi samlar lite information för både föräldrar och skolpersonal.

 

Barn har ännu visat sig vara en riskgrupp för att sprida Covid-19 vidare. Därför har Folkhälsomyndigheten och Skolverket beslutat att Sveriges skolor fortsatt ska vara öppna. Huvudmän har dock fått större frihet att stänga sina skolor i samråd med smittskyddsläkare om smittan sprider sig bland lärare eller elever. Så hur hanterar man att barnet plötsligt måste gå i skolan på distans?

 

Skolpersonal får stöd online
För skolpersonal finns skolahemma.se, som är ämnad att vara ett stöd för skolor och skolpersonal för att hantera möjliga konsekvenser av Coronaepidemin. RISE (Research Institutes of Sweden), i samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, och UR, är ansvarig för sidan. Webbsidan är en samlingsplats för myndighetsinformation, pedagogiskt material så som checklistor och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel.

 

Föräldrar ska inte ta hela ansvaret
Du som förälder kommer inte behöva ta över all instruktion - många skolor har idag digitala lärplattformar där lärare kan kommunicera med äldre elever och ge dem uppgifter. Det är framför allt skolans ansvar att se till att eleverna får den utbildning de behöver och att de kan uppnå kunskapskraven. De timmar som yngre barn går miste om kan läggas till på andra sätt. Till exempel kan skolorna förlänga dagarna, planera in utbildning på helger och lov eller förskjuta en del av undervisningen till nästa skolår, som då blir längre.

 

Gör en plan
Det viktigaste för alla är att inte få panik, utan att ta det lugnt och göra upp en plan. Det är inte jätteviktigt om barnen gör precis lika mycket skolarbete som de skulle ha hunnit med under en vanlig skoldag, men de behöver fortsatt en struktur för dagen och fasta start- och stopptider. Planera till exempel två arbetspass på morgonen, och två arbetspass efter lunch. Senare på eftermiddagen kan barnen få ledig tid.

 

För de som inte behöver plugga kan man följa en liknande strategi. Uppmuntra barnen att läsa en bok, testa något nytt, eller lägga tid på en hobby de i vanliga fall inte hinner med. Luncherna kan omvandlas till hemkunskap, där man testar nya recept och lär sig laga mat. Att ha en struktur på dagen gör att tiden inte slösas bort och att man samtidigt kan ha en fungerande vardag, utebliven skoltid till trots.