Sned könsfördelning på skolor

måndag 14 maj 2018

I Sverige finns inte särskilda skolor för flickor och pojkar, men en undersökning som TT gjort visar att det i väldigt många svenska skolor förekommer en sned könsfördelning. 

Skollagen och läroplanen säger att utbildningen ska främja jämställdhet och att skolan ska motverka traditionella könsmönster. Bara härom veckan beslutade dessutom regeringen att undervisningen i grundskolan inte får delas upp utifrån könstillhörighet. Enligt en nederländsk forskningsstudie påverkar könsfördelningen i skolklasser också skolresultaten då pojkar, som generellt presterar något sämre än flickor i skolan, höjer sina resultat om könsfördelningen är relativt jämn. Redan vid fördelningen 60 procent tjejer och 40 procent killar ger det tydlig effekt. Pojkars skolresultat höjs alltså av att ha flickor närvarande, men flickorna vinner ingenting resultatmässigt på en jämnare könsfördelning. Däremot berättar Inga Wernersson att de verkar tycka att det är roligare med pojkar i klassen. 

 

– I den mån det är möjligt ska man ha blandade skolor och klasser. Absolut inte enkönat, och framför allt inte pojkskolor, summerar Inga Wernersson, senior professor vid Högskolan Väst och forskare i jämställdhet i undervisning.

 

Enligt TT:s undersökning finns det 357 grundskolor i Sverige där 60 procent eller mer av eleverna i årskurs 1–9 utgörs av det ena könet. Av dessa har 38 skolor minst 70 procent av det ena könet. De störtsta skillnaderna förekommer i tätbefolkade områden där skolorna oftare har olika profiler så som idrott eller kultur.

 

Läs mer här.

Sned könsfördelning på skolor


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!