Uppgifter från skolor hemligstämplas

Publicerad: onsdag 1 juli 2020

Uppgifter från skolor hemligstämplas

Skolverket rapporterar att de från och med första september enbart kommer att publicera statistik på riksnivå, och inte längre för enskilda skolor. Detta sker eftersom SCB har beslutat om en ändrad sekretesspolicy för friskolor, som nu har vunnit laga kraft.

 

Förändringen kommer efter att kammarrätten i Göteborg i december 2019 bedömt att fristående skolors statistik bedöms vara affärshemligheter och därför omfattas av sekretess. Eftersom fristående skolor och kommunala skolor ska ha lika villkor gäller detta beslut även för kommunala skolor, förskolor och fritidshem.

 

Statistik som hemligstämplas omfattar statistik för enstaka skolor och förskolor, huvudmän och kommuner. Enskilda skolors betygsresultat, resultat från nationella prov, andel behöriga lärare, antal elever och hur många som arbetar på skolan kommer inte längre att vara offentliga. Resultatet blir att elever, föräldrar och huvudmän inte längre kommer kunna se samlad statistik över en viss skola. Det kommer inte heller att vara möjligt att jämföra olika skolor, vilket kan begränsa det fria skolvalet.

 

Förändringarna gäller både för tidigare år och kommande statistik. Skolverket har fått i uppdrag att ge förslag på författningsändringar för att de även fortsatt ska kunna fortsätta publicera mer detaljerad statistik.

 

Skolkollen följer utvecklingen.