Uppgifter från skolor hemligstämplas

onsdag 1 juli 2020

Skolverket rapporterar att de från och med första september enbart kommer att publicera statistik på riksnivå, och inte längre för enskilda skolor. Detta sker eftersom SCB har beslutat om en ändrad sekretesspolicy för friskolor, som nu har vunnit laga kraft.

 

Förändringen kommer efter att kammarrätten i Göteborg i december 2019 bedömt att fristående skolors statistik bedöms vara affärshemligheter och därför omfattas av sekretess. Eftersom fristående skolor och kommunala skolor ska ha lika villkor gäller detta beslut även för kommunala skolor, förskolor och fritidshem.

 

Statistik som hemligstämplas omfattar statistik för enstaka skolor och förskolor, huvudmän och kommuner. Enskilda skolors betygsresultat, resultat från nationella prov, andel behöriga lärare, antal elever och hur många som arbetar på skolan kommer inte längre att vara offentliga. Resultatet blir att elever, föräldrar och huvudmän inte längre kommer kunna se samlad statistik över en viss skola. Det kommer inte heller att vara möjligt att jämföra olika skolor, vilket kan begränsa det fria skolvalet.

 

Förändringarna gäller både för tidigare år och kommande statistik. Skolverket har fått i uppdrag att ge förslag på författningsändringar för att de även fortsatt ska kunna fortsätta publicera mer detaljerad statistik.

 

Skolkollen följer utvecklingen.

 

Uppgifter från skolor hemligstämplas


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!