Vad säger lärare och elever på gymnasiet om distansundervisningen?

Publicerad: tisdag 12 maj 2020

Vad säger lärare och elever på gymnasiet om distansundervisningen?

Distansundervisningen har pågått i cirka två månader nu och det är många elever som tycker att det börjar bli svårt att hålla motivationen uppe och fortsätta hålla studierna i fokus. Lärare upplever att det svårt att få en uppfattning om hur materialet som delas under de digitala genomgångarna mottagits. Idag får vi höra hur en lärare och fyra elever från olika gymnasieskolor berättar om sina upplevelser av distansundervisningen. 

Vi frågade Martin, gymnasielärare i matematik, om hur han upplever att det fungerar att jobba på distans som mattelärare i dagens situation. Det här är hans uppfattning:
- Jag upplever att det är svårt att hjälpa elever att komma igång, svårt att få ihop interaktionen som behövs och svårt att få till en effektiv handledning. Det här leder till ökad osäkerhet kring vad eleverna lär sig och lyckas med enskilt. I klassrummet kan vi lärare gå omkring och få en förståelse för hur vårt material har mottagits och hur väl eleverna arbetar med materialet. På distans gömmer sig många bakom avstängda webbkameror. Sen har vi ju utmaningarna med rättssäkerhet i provsituationer också.
- Matematik som ämne har en tradition av att ha övervakade salstentor och provtillfällen. Det krävs lite mer planering för att lyckas fuska och i många fall ger det en så god bild av elevernas kunskaper som möjligt. Många upplever dessutom ämnet som svårt varför det kan vara extra utsatt för fuskförsök. Detta har i sin tur även lett till många oroliga diskussioner i kollegiet över hur vi
kan skapa en likvärdig bedömningssituation på distans.

Vidare vände vi oss till fyra elever från tre olika gymnasieskolor, varav två av dem går sitt första år och resterande två sitt tredje och sista år. Vi ställde följande frågor till eleverna som de fick svara fritt på. 


  • Hur tycker du att det fungerar med distansstudierna?
  • Upplever du svårigheter i att komma igång med uppgifterna du får?
  • Vilket ämne upplever du är svårast att ha genomgångar, uppgifter och prov på hemifrån?
  • Upplever du att du får svar på de frågor som du har på samma sätt som när du fysiskt är på plats i klassrummet? 

Elev 1: Almida Törjesson, (3:an) Katedralskolan i Växjö

- Jag tycker att distansundervisningen går över förväntan! Det mesta går lika bra att göra på distans men vissa ämnen är svårare, matte tycker jag är ett sånt ämne eftersom man inte kan ställa frågor på samma sätt och då blir det lätt att man ger upp istället. Men det är nog bara det ämnet som jag känner att jag skulle presterat bättre på om jag fick undervisning i skolan istället.
- Ibland kan det vara svårt att komma igång eftersom det finns mycket annat som lockar. Annars känner jag nog nästan bättre ro med att studera hemma än i skolan när jag väl kommer igång eftersom det inte är någon som stör. Motivationen till skolan har dalat på sista tiden och om man skulle veta att det kommer bli ett utspring och student så skulle nog det hjälpa med motivationen till de sista proven och inlämningarna.

Elev 2: Elisia Roham, (2:an) Cirkusgymnasiet i Stockholm

- Jag går på Cirkusgymnasiet i Stockholm, majoriteten av mina lektioner består vanligtvis av praktiska delar men nu på distans är det mesta teoretiskt. För mig går det bra då jag är en person som pluggar bäst hemma. Lyssnar och tar till mig informationen på lektionen men utför senare uppgiften hemma så det har inte varit en alltför stor omställning i det teoretiska. För andra elever som inte är vana vid den här studietekniken lär det vara mycket svårare.
- I början tycker jag att det gick jättebra att hålla igång min rutin hemma, jag vaknade och hade lektioner som vanligt och tyckte att det var jätteskönt för att jag kunde ställa in mitt larm bara fem minuter innan lektionen började. Nu efter ett tag har rutinerna försämrats då jag lägger mig sent, har svårt att vakna och har tappat motivationen nästan helt då det inte är lika roligt längre. Jag kan väl sammanfatta det med att det har blivit för mycket frihet helt enkelt, och det är jag inte ensam om att känna. 
- Anledningen till varför jag valde att börja på Cirkusgymnasiet var för att utföra alla dessa praktiska delar tillsammans med andra, känna den här kämpaandan i gruppen och få lära mig Cirkusen i sin helhet. Nu måste vi själva genomföra rörelserna/övningarna framför en kamera vilket jag inte alls är bekväm med att göra, dels för att det inte finns någon på plats som kan rätta till mig och dels för att utrymmet här hemma inte tillåter mig att genomföra det på bästa sätt. Vi har dessutom väldigt höga krav på oss vid våra provtillfällen. Vi måste först filma oss själva med datorn, sen filma bordet med vår telefon och skulle jag titta upp för länge skulle jag bli underkänd. Om det även skulle förekomma
internetavbrott under provtillfället skulle det också vara en anledning till att vi blir underkända. Detta är saker som både jag och många andra har reagerat starkt på.

Elev 3: Adrian Iskandar, (1:an) Växjö Fria Gymnasium

- Jag tycker att det fungerar helt okej, det gick bättre i början. Nu har det börjat bli långtråkigt då jag har tappat lusten för att plugga helt. Anledningen till detta är att jag ligger i sängen hela dagarna, alla uppgifter vi får genomför vi via datorn, förutom de praktiska delarna. Det är en helt annan sak när du väl går upp och tar dig hela vägen till skolan och är i klassrummet. Du får en helt annan inställning. 
- Att komma igång med uppgifterna tycker jag är jobbigare nu än vad det var tidigare då motivationen sjunkit, trots att jag oftast är hemma ensam och bör kunna få ro till att plugga. Ämnet jag tycker är mest svårt att genomföra på distans är matematiken på grund av att det är ett ämne som kräver att läraren är tillgänglig för att kunna hjälpa till. Nu blir det så att jag får ringa läraren när jag behöver hjälp. Är läraren inte tillgänglig får jag vänta och det blir lätt så att man börjar komma på andra tankar under tiden och tappar fokuset.
- Dessutom tycker jag att det börjar bli lite rörigt allt det här med de digitala lektionerna. Läraren får ju ingen uppfattning om vi lyssnar eller gör andra saker när det inte finns några krav på att varken ha mikrofonen eller kameran på? Det leder till att ens fokus lätt försvinner. Vi får dock alltid den hjälpen vi behöver, men det ligger i vårt ansvar att lyfta luren och ringa våra lärare vid behov av hjälp. 
- Då jag har valt inriktningen fotboll blir vi även tilldelade övningar och träningspass som vi måste genomföra på distans. Vi visar att vi genomfört uppgifterna genom att antingen filma oss själva eller genom en app som räknar och mäter steg och kilometer som vi promenerat eller sprungit. Jag är ändå glad för att vi har detta kravet på oss, annars hade jag förmodligen legat kvar i sängen.

Elev 4: Emelie Fransson, (3:an) Växjö Fria Gymnasium

- Jag tycker att det går bra, för det är mycket mer ansvar. Det finns ingen som säger åt en när du börjar utan du måste själv ta tag i det. Dessutom är det mitt ansvar att ta kontakt med läraren om det är någonting som jag inte förstår. Innan var det lätt eftersom att man kunde fråga en kompis, men nu kan man inte det riktigt då vi alla sitter på varsitt håll. Så det jag upplever är svårast är tillfällena då man kör fast, för väl på plats i skolan finns hjälpen redan på plats. Jag anser dock att lärarna gör ett jättebra jobb i att försöka hjälpa oss så gott de kan även fast vi befinner oss på avstånd. 
- Att komma igång tycker jag ändå fungerar bra, med tanke på att det snart är slut så känner jag väl att det är lika bra att hålla motivationen uppe och göra klart det jag måste. Visst har det förekommit dippar för mig i början kring situationen men jag insåg senare att jag har en universitetsutbildning som väntar mig efter gymnasiet och med den inställningen hittar jag tillbaka till min motivation.
- Det beror dock på vad det är för ämne som vi pratar om också. Matematiken är för min del ganska svår att ta på distans, de andra ämnena funkar ändå relativt bra. Dessutom tycker jag att proven fungerat alldeles utmärkt, vi ha fått hålla i presentationer digitalt och blivit tilldelade inlämningsuppgifter. Det är ju slutet på läsåret och dessutom mitt sista år, så det är ju skönt att vi fått
klart det mesta nu i alla fall. 
 

Vi kan konstatera att upplevelsen varierar från elev till elev i hur distansstudierna fungerar för dem och att lärarens inställning stämmer bra överens med hur eleverna upplever sin situation just nu. Majoriteten av eleverna var överens om att motivationen inte längre håller samma nivå som tidigare, att de har fått för mycket frihet som lett till sämre fokus och att matematiken var
ämnet som de upplevde var svårast att genomföra på distans. 

 

Dagens situation är inte enkel, men vi beundrar alla lärare och elever som tacklar den nya vardagen med alla dess utmaningar.


Vill du veta mer om skola på distans?

Mötesetik för onlinemöten

Skola på distans för föräldrar och skolpersonal

Studieteknik och studiestrategi