Vikariebristens rekordhöga siffror slår hårt mot lärarna

Publicerad: onsdag 4 november 2020

Vikariebristens rekordhöga siffror slår hårt mot lärarna

Vikariebristen på Göteborgs grundskolor kommer i följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bristen tär på lärarna på skolorna, då det inte alltid går att ställa in lektioner. Henrik Ahlbom Persson, kommunombud på Lärarnas Riksförbund, uttalar sig om situationen.

 

- Man hinner inte släcka elden, utan det blir nödlösning på nödlösning.

 

Den 7 september i år ökade behovet av vikarier till Göteborgs grundskolor signifikant. Den normala siffran på 350 lärarvikarier per dag ersattes med ett behov av 500. Fler och fler lärare behövs för att få verksamheten att fungera, men på grund av bristen så blir flera lärare nästintill beordrade att gå in och täcka för andra lärare. Ahlbom Persson förklarar att detta slår hårdast mot låg och mellanstadiet där lektioner inte kan ställas in på samma sätt som på högstadiet. Lärarna som finns får täcka det de kan och undervisa i fler ämnen än vad de brukar.

 

- Den ökade stressen och tyngre arbetsbördan kommer göra att allt fler blir trötta och på sikt sjuka. Många lärare hinner inte med planeringsarbetet på den reglerade arbetstiden utan sitter på kvällarna istället. De använder därför mycket mer förtroendetid än vad de ska eftersom de inte får förutsättningarna att göra för och efter arbete utan bara får vara i elevgrupper hela tiden.

 

Läget för skolor och lärare är ansträngt och situationen behöver få en lösning. Ahlbom Perssons förslag på åtgärder involverar att skapa förutsättningar och se över vilka möjligheter som finns. Han anser även att det borde vara självklart att lärarna får betalt för det extra arbete som utförs. Han vill även se över vilka arbetsuppgifter som kan göras på annan plats i syfte till att bidra till att skapa en lösning för att lärare inte blir sjuka för att skapa lättnad till vikariefrågan.

 

Larisa Muslijovic, chef på grundskoleförvaltningens bemanningsenhet, anser att anledningen till vikariebristen är de rekommendationer som utfärdats i följd begränsningen av corona-pandemins spridning. Rekommendationerna har tagit bort möjligheten att arbeta vid uppvisat symptom. Muslijovic säger i en intervju gällande vikariebehovet att det faktum “att både lärare och vikarier ska stanna hemma vid minsta lilla symtom har gjort att behovet ökat för fort.”

 

Trots en ändrad behovssiffra på 400 vikarier i mitten på september kontra 500 vikarier veckan före så anser Muslijovic snarare att behovet av lärarvikarier kommer fortsätta vara stort så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller.

 

Rekryterings- och bemanningsenheter arbetet fortsatt för fullt för att få in nya vikarier, men arbetet tar sin tid. Muslijovic förklarar att: “Vi måste intervjua alla nya individer för att säkerställa kvalitén och vi måste även vänta på utdrag ur belastningsregistret.”