Strandskolan

9.6

Kommunal Grundskola, Älvdalen

123 elever
7.3 elever per lärare
70.7 % behöriga lärare
84.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Tallkotten Älvdalen

Kommunal Förskola, Älvdalen

64 barn
4 avdelningar
47.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Älvdalens Utbildningscentrum

7.3

Enskild Gymnasieskola, Älvdalen

297 elever
93.8 % examinerade
12.7 i genomsnittsbetyg
BA
FT
IM
IN
NB
RL
SA

Älvdalsskolan

3.9

Kommunal Grundskola, Älvdalen

202 elever
10.8 elever per lärare
62.6 % behöriga lärare
81.8 % uppnått kunskapskravet åk 9