Grönkullens Förskola

Kommunal Förskola, Alvesta

34 barn
3 avdelningar
51.5 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Hagaskolan

5.7

Kommunal Grundskola, Alvesta

383 elever
12.7 elever per lärare
80.3 % behöriga lärare
66.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Helgas Ungars Ekonomiska Förening

Enskild Förskola, Alvesta

18 barn
2 avdelningar
24.1 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Hjortsbergaskolan

8.1

Kommunal Grundskola, Alvesta

91 elever
10.8 elever per lärare
83.1 % behöriga lärare

Kullebo Förskola

Kommunal Förskola, Alvesta

20 barn
2 avdelningar
32.6 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Kvarngårdens Förskola

Kommunal Förskola, Alvesta

82 barn
5 avdelningar
27.8 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Lekbackens Förskola

Kommunal Förskola, Alvesta

133 barn
9 avdelningar
38.6 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Lunnagårds Förskola

Kommunal Förskola, Alvesta

68 barn
4 avdelningar
47.8 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Långagårds Förskola 1

Kommunal Förskola, Alvesta

89 barn
6 avdelningar
9.9 % personal med examen
7.2 personaltäthet

Långagårds Förskola 2

Kommunal Förskola, Alvesta

73 barn
5 avdelningar
22.0 % personal med examen
8.2 personaltäthet