Morkullans Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

72 barn
5 avdelningar
55.7 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Munkabyns Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

103 barn
6 avdelningar
62.8 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Munkalyckans Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

66 barn
4 avdelningar
48.7 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Måsens Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

11 barn
1 avdelning
69.2 % personal med examen
3.4 personaltäthet

Möllebackens Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

32 barn
2 avdelningar
35.3 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Norregårdens Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

70 barn
4 avdelningar
79.9 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Nya Kungsgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

36 barn
2 avdelningar
77.8 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Nyhemsskolan SO 1

6.7

Kommunal Grundskola, Ängelholm

461 elever
13.5 elever per lärare
90.3 % behöriga lärare
77.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Pomonas Förskola

Kommunal Förskola, Ängelholm

45 barn
3 avdelningar
73.4 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Rebbelberga skola SO 1

7.6

Kommunal Grundskola, Ängelholm

570 elever
11.9 elever per lärare
79.1 % behöriga lärare