Vasagymnasiet

8.7

Kommunal Gymnasieskola, Arboga

356 elever
100.0 % examinerade
15.9 i genomsnittsbetyg
EE
EK
HA
HT
IM
IN
NA
+

Västergården

Kommunal Förskola, Arboga

86 barn
8 avdelningar
40.8 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Ärlan

Kommunal Förskola, Arboga

34 barn
3 avdelningar
41.7 % personal med examen
7.1 personaltäthet