} }

Vad bör man tänka på inför gymnasievalet?

Valet till gymnasie kan för många elever upplevas som ett stort och svårt beslut. Det finns många gymnasieutbildningar och program att välja bland och det är inte alltid man har en klar bild av vad man vill utbilda sig inom eller jobba med i framtiden.


Utgå ifrån dig själv och ge dig god tid

Det viktigaste av allt är att du utgår ifrån dig själv och vad som intresserar dig. Det kanske finns ett specifikt yrke du drömmer om? Har du en speciell talang eller vill du syssla med en särskild idrott? Oavsett är det viktigt att du ger dig tid att ta reda på vilka alternativ som finns och att tänka igenom beslutet ordentligt.

Vi har samlat ett antal viktiga aspekter som kan vara intressanta att jämföra när du väljer gymnasieprogram. Vad är viktigast för dig?


Resultat och betyg - Hur presterar eleverna?

Sättet lärarna på skolan bedriver och leder undervisningen har en avgörande inverkan på elevernas resultat. Undervisningen ska ge förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. På Skolkollen samlar vi statistik från Skolverket såsom genomsnittligt betygspoäng och hur stor andel av eleverna på skolan som slutfört med examen. Nedan presenterar vi den genomsnittliga betygspoängen för grundskolorna Åre kommun i jämförelse med genomsnittet för Sverige.
Genomsnittligt betygspoäng i Åre kommun 15.3
Genomsnittligt betygspoäng i Sverige 14.0

Antalet elever - Hur stor är skolan?

Är skolan stor eller liten och vad passar dig bäst? Nedan listar vi de största respektive minsta skolorna i Åre sett till antalet elever.
Största gymnasieskolan i Åre kommun Jämtlands Gymn, Åre 2 324 elever
Minsta gymnasieskolan i Åre kommun Jämtlands Gymn, Åre 2 324 elever

Personal - Hur ser det ut med lärarbehörighet?

Det är som bekant stor brist på lärare över hela landet. Vissa gymnasieskolor lyckas dock bättre än andra med att locka till sig duktiga lärare. På Skolkollen presenterar vi andelen behöriga lärare på skolnivå för samtliga gymnasieskolor. Nedan ser du hur det ser ut i Åre i förhållande till övriga riket tillsammans med de skolor som har högst andel behöriga lärare i kommunen.
Andelen behöriga lärare i Åre kommun 48.2 % behöriga lärare
Andelen behöriga lärare i Sverige 66.8 % behöriga lärare
Högst andel behöriga lärare i Åre Jämtlands Gymn,... 48.2 % behöriga lärare

Vad tycker eleverna generellt om gymnasieskolorna i Åre kommun?

Från Skolinspektionen hämtar Skolkollen elevenkäter som ger en bild av hur elever trivs med sin gymnasieskola utifrån ett antal delfrågor. Nedan kan du se det samlade omdömet (övergripande nöjdhet) från elever på gymnasieskolorna i Åre kommun från Skolinspektionens elevenkät som genomfördes VT 2019. Gymnasieskolan med mest nöjda elever i Åre kommun var Jämtlands Gymn, Åre 2.
Övergripande nöjdhet Åre kommun 7.3 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Mest nöjda elever i Åre Jämtlands Gymn, Åre 2 7.3 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Vad tycker personalen generellt om gymnasieskolorna i Åre kommun?

För att eleverna ska trivas och lyckas i skolan är det också viktigt att personalen ges rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Från Skolinspektionen hämtar vi även personalenkäter som ger en bild av hur personalen trivs med sin gymnasieskola utifrån ett antal delfrågor. Det samlade omdömet från personalen på gymnasieskolorna i Åre kommun ger kommunen ett snitt på 7.2 poäng av 10 möjliga i Skolinspektionens elevenkät VT 2019. Jämtlands Gymn, Åre 2 får 7.2 i omdöme från personalen vilket placerar dem som nummer ett inom Åre kommun.
Övergripande nöjdhet Åre kommun 7.2 Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal VT 2019
Högsta omdömet! Mest nöjd personal i Åre Jämtlands Gymn, Åre 2 7.2 Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal VT 2019

Tydlighet och vägledning - vet eleverna i Åre vad som krävs?

Rektorer och lärare ansvarar för att ge eleverna en tydlig uppfattning om utbildningens mål. Om eleverna ges en klar bild av vad som krävs ökar möjligheterna till utveckling och ett positivt resultat. Enligt Skolinspektionens elevenkät från 2019 får Åre kommuns skolor 6.8 poäng på delfrågan "Veta vad som krävs". Bäst i Åre på att informera sina elever i Skolinspektionens elevenkät från VT 2019, är Jämtlands Gymn, Åre 2 enligt eleverna själva.
Veta vad som krävs Åre kommun 6.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Högst poäng på "Veta vad som krävs" Jämtlands Gymn, Åre 2 6.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Studiero, och trivsel - hur ser miljön på skolorna i Åre kommun ut?

Gymnasieskolan ska präglas av trygghet och arbetsro. En lugn och trygg miljö på skolan är viktig för att eleverna ska ges förutsättning för utveckling. Det är därför viktigt att gymnasieskolan har en tydlig plan för att säkerställa att studiero och ordningsregler efterföljs. Gymnasieskolorna i Åre kommun får enligt Skolinspektionens elevenkät från VT 2019 ett samlat omdöme på 6.2 för studiero och 6.4 för ordningsregler. Allra högst omdöme får Jämtlands Gymn, Åre 2 när det gäller studiero och Jämtlands Gymn, Åre 2 avseende ordningsregler.
Studiero Åre kommun 6.2 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Bäst studiero i Åre Jämtlands Gymn, Åre 2 6.2 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Ordningsregler Åre kommun 6.4 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Bäst på att efterfölja ordningsregler i Åre Jämtlands Gymn, Åre 2 6.4 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Stimulans, delaktighet och utmaningar - hur ser undervisningen ut?

För att alla elever på skolan ska utvecklas och lära sig krävs individanpassad undervisning eftersom olika barn har olika behov. Högpresterande elever kan ha ett större behov av stimulans, utmaningar och att känna delaktighet och inflytande. Dessa elever ska ges den ledning och stimulans som krävs för att kunna gå snabbare framåt och nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Jämtlands Gymn, Åre 2 i Åre kommun fick det bästa omdömet av elever avseende stimulans, medan Jämtlands Gymn, Åre 2 rankade högst på delaktighet och inflytande. Jämtlands Gymn, Åre 2 fick högsta elevomdömet i Åre kommun avseende utmaningar. Det sammantagna omdömet för samtliga gymnasieskolor i Åre kommun avseende stimulans, delaktighet och inflytande samt utmaningar i Skolinspektionens elevenkät som genomfördes våren 2019 finner du nedan.
Stimulans Åre kommun 6.2 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Stimulans Jämtlands Gymn, Åre 2 6.2 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Utmaningar Åre kommun 6.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Utmaningar Jämtlands Gymn, Åre 2 6.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Delaktighet och inflytande Åre kommun 5.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Delaktighet och inflytande Jämtlands Gymn, Åre 2 5.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Särskilt stöd - anpassad undervisning efter elevens behov

Elever som har svårt att nå målen har rätt till särskilt stöd. Skolan och lärarna har ett ansvar för att alla elever ska lyckas. För elever med särskilda behov kan undervisningen behöva anpassas för att möjliggöra utveckling i elevens egen takt. Elevenkäten och personalenkäten ger en bild av hur skolan upplevs. Särskilt duktiga på anpassning efter elevens behov anses Jämtlands Gymn, Åre 2 vara enligt Skolinspektionens elevenkät VT 2019.
Anpassning efter elevens behov Åre kommun 7.1 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Anpassning efter elevens behov Jämtlands Gymn, Åre 2 7.1 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Elevhälsa, värderingar och förhindra mobbning och kränkningar - hur mår barnen i Åre kommun?

Det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga och mår bra i skolan. Ett aktivt arbete med elevhälsa, värderingar och att förhindra mobbning och kränkningar bör därför vara en självklarhet hos alla gymnasieskolor i Åre. Vissa gymnasieskolor lyckas dock bättre än andra. Undersök gärna hur elever och personal upplever att skolorna hanterar dessa frågor när du jämför. Jämtlands Gymn, Åre 2 var den gymnasieskola i Åre kommun som enligt eleverna (Skolinspektionens elevenkät 2019) var bäst på att upprätthålla grundläggande värden på skolan. I samma enkätundersökning hamnade Jämtlands Gymn, Åre 2 i topp avseende elevhälsa. Eleverna på Jämtlands Gymn, Åre 2 upplever att de känns sig mest trygga i Åre kommun. Bäst på att förhindra mobbningar och kränkningar var Jämtlands Gymn, Åre 2 enligt Skolinspektionens enkät. Nedan listar vi det samlade omdömet för Åre kommuns gymnasieskolor avseende grundläggande värden i skolan, elevhälsa, trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar och mobbning.
Grundläggande värden i skolan Åre kommun 7.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Grundläggande värden i skolan Jämtlands Gymn, Åre 2 7.8 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Elevhälsa Åre kommun 7.6 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Elevhälsa Jämtlands Gymn, Åre 2 7.6 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Trygghet Åre kommun 8.6 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Trygghet Jämtlands Gymn, Åre 2 8.6 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Förhindra kränkningar Åre kommun 7.3 Skolinspektionens elevenkät VT 2019
Högsta omdömet! Förhindra kränkningar Jämtlands Gymn, Åre 2 7.3 Skolinspektionens elevenkät VT 2019

Läs mer på Skolverket

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!