Statistik för Attarpsskolan i Bankeryd

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Attarpsskolan i Bankeryd.

På Attarpsskolan gick det 919 elever under år 2018 vilket är en minskning från föregående år då det gick 900 elever på skolan . Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 0.9 procentenheter från 92.3 till 93.2 samtidigt som antalet elever per lärare ökade (och lärartätheten minskade) från 13.3 (lärartäthet: 7.51 lärare per 100 elever) till 13.9 (lärartäthet: 7.19 lärare per 100 elever) under 2018. 93.2% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2018. 90.5% av skolans niondeklassare uppnådde kunskapskravet under 2018.

919 elever på
skolan
13,9 elever per
lärare
93,2% lärare med
behörighet
90,5% har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB