Statistik för Bellevue Förskola i Karlshamn

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Bellevue Förskola i Karlshamn.




52 barn på
förskolan

5,3 personaltäthet

49,5% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB