Skåpafors Förskola

Kommunal Förskola, Bengtsfors

24 barn
2 avdelningar
55.9 % personal med examen
3.5 personaltäthet

Strömkullegymnasiet

6.6

Kommunal Gymnasieskola, Bengtsfors

110 elever
85.1 % examinerade
14.2 i genomsnittsbetyg
EK
ES
HT
HV
IM
IN
NA
+