Hampis Förskola

Kommunal Förskola, Boden

34 barn
2 avdelningar
43.8 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Harads skola

-

Kommunal Grundskola, Boden

81 elever
11.7 elever per lärare
66.7 % behöriga lärare

Hedens Förskola

Kommunal Förskola, Boden

0 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
6 personaltäthet

Hedensskolan

7.7

Kommunal Grundskola, Boden

283 elever
12.6 elever per lärare
61.2 % behöriga lärare

Kids Corner

Enskild Förskola, Boden

39 barn
2 avdelningar
13.8 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Klätterträdet

Enskild Förskola, Boden

36 barn
2 avdelningar
32.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Kristallkulans Förskola

Kommunal Förskola, Boden

121 barn
6 avdelningar
69.6 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Kyrkkläppens Förskola

Kommunal Förskola, Boden

64 barn
4 avdelningar
67.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Mimers Brunn Vittjärv

8.6

Enskild Grundskola, Boden

81 elever
10.2 elever per lärare
51.8 % behöriga lärare

Mumindalens Förskola

Kommunal Förskola, Boden

37 barn
2 avdelningar
21.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet