Gylle Förskola

Kommunal Förskola, Borlänge

34 barn
2 avdelningar
41.8 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Gylle skola 7-9

7.2

Kommunal Grundskola, Borlänge

847 elever
13.3 elever per lärare
58.7 % behöriga lärare
71.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Gärdesgården

Kommunal Förskola, Borlänge

28 barn
2 avdelningar
39.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Hagagymnasiet

6.7

Kommunal Gymnasieskola, Borlänge

609 elever
85.4 % examinerade
13.4 i genomsnittsbetyg
BF
EK
HA
IM
SA
VO

Halvarsgårdars skola

8.0

Kommunal Grundskola, Borlänge

84 elever
7.7 elever per lärare
52.6 % behöriga lärare

Helixgymnasiet Borlänge

5.9

Enskild Gymnasieskola, Borlänge

220 elever
85.9 % examinerade
13.6 i genomsnittsbetyg
EE
EK
ES
NA
TE

Hushagens Förskola

Kommunal Förskola, Borlänge

66 barn
4 avdelningar
30.4 % personal med examen
7.6 personaltäthet

Hushagsgymnasiet

8.3

Kommunal Gymnasieskola, Borlänge

333 elever
95.4 % examinerade
13.3 i genomsnittsbetyg
BA
IM
IN
RL
VF

Hönsarvsgården

Kommunal Förskola, Borlänge

79 barn
5 avdelningar
26.4 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Idkerbergets skola

-

Kommunal Grundskola, Borlänge

24 elever
8.8 elever per lärare
39.0 % behöriga lärare