Statistik för Bruksparkens Förskola Förening i Vellin

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Bruksparkens Förskola Förening i Vellin.
96 barn på
förskolan

5 personaltäthet

43,6% personal med
examen

6 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB