Förskolan Delfinen

Kommunal Förskola, Eksjö

8 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Förskolan Jupiter

Kommunal Förskola, Eksjö

44 barn
3 avdelningar
23.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Förskolan Orion

Kommunal Förskola, Eksjö

44 barn
3 avdelningar
24.5 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Getingen

Kommunal Förskola, Eksjö

31 barn
2 avdelningar
37.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Grevhagsskolan

7.0

Kommunal Grundskola, Eksjö

359 elever
14.2 elever per lärare
76.6 % behöriga lärare

Hults Förskola

Kommunal Förskola, Eksjö

41 barn
3 avdelningar
21.0 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Hultskolan

7.9

Kommunal Grundskola, Eksjö

95 elever
10.3 elever per lärare
51.9 % behöriga lärare

Höredaskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Eksjö

114 elever
10.1 elever per lärare
79.0 % behöriga lärare

Ingatorpsskolan

7.2

Kommunal Grundskola, Eksjö

120 elever
8.2 elever per lärare
45.6 % behöriga lärare

Kullalyckan

Kommunal Förskola, Eksjö

50 barn
3 avdelningar
49.7 % personal med examen
5.9 personaltäthet