Förskolan Apollo ,Namnbyte,

Kommunal Förskola, Eksjö

40 barn
3 avdelningar
36.6 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Delfinen

Kommunal Förskola, Eksjö

8 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Förskolan Jupiter

Kommunal Förskola, Eksjö

44 barn
3 avdelningar
23.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Förskolan Orion

Kommunal Förskola, Eksjö

44 barn
3 avdelningar
24.5 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Getingen

Kommunal Förskola, Eksjö

31 barn
2 avdelningar
37.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Grevhagsskolan

7.0

Kommunal Grundskola, Eksjö

361 elever
14.0 elever per lärare
78.6 % behöriga lärare

Hults Förskola

Kommunal Förskola, Eksjö

41 barn
3 avdelningar
21.0 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Hultskolan

7.9

Kommunal Grundskola, Eksjö

89 elever
9.3 elever per lärare
55.4 % behöriga lärare

Höredaskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Eksjö

109 elever
9.9 elever per lärare
73.7 % behöriga lärare

Ingatorpsskolan

7.2

Kommunal Grundskola, Eksjö

103 elever
8.5 elever per lärare
63.5 % behöriga lärare