Statistik för Ellös Förskola i Ellös

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Ellös Förskola i Ellös.
66 barn på
förskolan

5,5 personaltäthet

57,7% personal med
examen

4 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB