Förskolan Solstrålen

Enskild Förskola, Enköping

24 barn
3 avdelningar
0.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Föräldrakooperativet Blixten

Enskild Förskola, Enköping

34 barn
2 avdelningar
22.0 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Grillby Förskola

Kommunal Förskola, Enköping

86 barn
7 avdelningar
36.6 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Grillbyskolan

7.9

Kommunal Grundskola, Enköping

174 elever
13.2 elever per lärare
51.9 % behöriga lärare

Gröngarns Förskola

Kommunal Förskola, Enköping

94 barn
5 avdelningar
30.9 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Gånsta Förskola

Kommunal Förskola, Enköping

74 barn
12 avdelningar
39.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Hinden

Enskild Förskola, Enköping

103 barn
5 avdelningar
53.8 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Hummelsta Förskola

Kommunal Förskola, Enköping

90 barn
5 avdelningar
31.0 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Hummelstaskolan

6.7

Kommunal Grundskola, Enköping

206 elever
12.0 elever per lärare
67.1 % behöriga lärare

Härnevi Förskola

Enskild Förskola, Enköping

29 barn
1 avdelning
21.1 % personal med examen
4.5 personaltäthet