Lyckan

Kommunal Förskola, Filipstad

55 barn
3 avdelningar
38.5 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Nordmarks skola

-

Kommunal Grundskola, Filipstad

37 elever
11.8 elever per lärare
68.1 % behöriga lärare

Nykroppa Förskola

Kommunal Förskola, Filipstad

29 barn
2 avdelningar
24.2 % personal med examen
3.5 personaltäthet

Nykroppa skola

-

Kommunal Grundskola, Filipstad

41 elever
7.0 elever per lärare
18.4 % behöriga lärare

Persbergs skola

-

Enskild Grundskola, Filipstad

60 elever
15.7 elever per lärare
38.2 % behöriga lärare

Skogsgläntan

Enskild Förskola, Filipstad

34 barn
3 avdelningar
37.7 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Spångbergsgymnasiet

6.0

Kommunal Gymnasieskola, Filipstad

299 elever
83.8 % examinerade
13.7 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
FT
HA
HV
IM
+

Storbron

Kommunal Förskola, Filipstad

53 barn
3 avdelningar
61.1 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Strandvägsskolan

5.6

Kommunal Grundskola, Filipstad

286 elever
9.5 elever per lärare
55.6 % behöriga lärare

Stålvallaskolan

13.7

Kommunal Grundskola, Filipstad

120 elever
7.7 elever per lärare
51.2 % behöriga lärare
70.0 % uppnått kunskapskravet åk 9