Statistik för Forsafjälls Förskola i Duved

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Forsafjälls Förskola i Duved.
46 barn på
förskolan

5,8 personaltäthet

25% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB