Förskolan Hemgården

Kommunal Förskola, Forshaga

19 barn
1 avdelning
50 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Junibacken

Kommunal Förskola, Forshaga

19 barn
1 avdelning
53.8 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Förskolan Lekcenter

Kommunal Förskola, Forshaga

54 barn
3 avdelningar
75.0 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Förskolan Maskrosen

Kommunal Förskola, Forshaga

93 barn
5 avdelningar
56.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Förskolan Rödluvan

Kommunal Förskola, Forshaga

35 barn
2 avdelningar
63.6 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Förskolan Solåker

Kommunal Förskola, Forshaga

38 barn
2 avdelningar
28.6 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Förskolan Stacken

Kommunal Förskola, Forshaga

58 barn
4 avdelningar
72.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Vallmon

Kommunal Förskola, Forshaga

16 barn
1 avdelning
75.0 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Förskolan Vitsippan

Kommunal Förskola, Forshaga

37 barn
2 avdelningar
47.5 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskolan Åsmyren

Kommunal Förskola, Forshaga

38 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
6.3 personaltäthet