Statistik för Förskolan Åstugan i Ställdalen

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Åstugan i Ställdalen.
40 barn på
förskolan

5 personaltäthet

52,2% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB