Statistik för Grimstaskolan i Upplands Väsby

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Grimstaskolan i Upplands Väsby.

På Grimstaskolan gick det 397 elever under år 2020 vilket är en minskning från föregående år då det gick 435 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 9.1 procentenheter från 73.8 till 82.9 samtidigt som antalet elever per lärare minskade (och lärartätheten ökade) från 15.4 (lärartäthet: 6.49 lärare per 100 elever) till 13.3 (lärartäthet: 7.51 lärare per 100 elever) under 2020. 78.3% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2020. 57.5% av skolans niondeklassare uppnådde kunskapskravet under 2020.

Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

397 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

13,3 elever per
lärare
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

82,9% lärare med
behörighet
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

57,5% har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB