Segmons Förskola

Kommunal Förskola, Grums

18 barn
1 avdelning
60.4 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Skruvstads skola

-

Kommunal Grundskola, Grums

34 elever
9.5 elever per lärare
27.6 % behöriga lärare

Slottsbrons skola

-

Kommunal Grundskola, Grums

77 elever
9.8 elever per lärare
90.1 % behöriga lärare

Södra Skolan

-

Kommunal Grundskola, Grums

260 elever
10.9 elever per lärare
93.3 % behöriga lärare

Värmskogs Friskola

-

Enskild Grundskola, Grums

52 elever
10.5 elever per lärare
66.4 % behöriga lärare

Värmskogs Friskola Och Förskola

Enskild Förskola, Grums

38 barn
3 avdelningar
11.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Åshammars Förskola

Kommunal Förskola, Grums

32 barn
2 avdelningar
45.8 % personal med examen
5.2 personaltäthet