Målargården

Enskild Förskola, Hagfors

18 barn
1 avdelning
13.1 % personal med examen
3.0 personaltäthet

Råda skola

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

36 elever
9.4 elever per lärare
51.9 % behöriga lärare

Storken

Enskild Förskola, Hagfors

18 barn
1 avdelning
21.8 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Sunnemo skola

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

63 elever
14.4 elever per lärare
54.0 % behöriga lärare

Älvstranden bildn.centrum 4-6

15.5

Kommunal Grundskola, Hagfors

193 elever
11.5 elever per lärare
62.8 % behöriga lärare

Älvstranden bildn.centrum 7-9

12.8

Kommunal Grundskola, Hagfors

188 elever
10.2 elever per lärare
59.8 % behöriga lärare
73.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Älvstranden bildn.centrum F-3

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

209 elever
11.0 elever per lärare
88.3 % behöriga lärare

Älvstrandsgymn. komvux

-

Kommunal Gymnasieskola, Hagfors

79 elever
FAFAS
GYVULAR01
IM

Älvstrandsgymnasiet

14.0

Kommunal Gymnasieskola, Hagfors

190 elever
87.9 % examinerade
14.1 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
EK
FAFAS
FT
IM
+

Älvstrandsgymnasiet2

-

Kommunal Gymnasieskola, Hagfors

190 elever
BA
EE
FT
IN
NA
TE