Målargården

Enskild Förskola, Hagfors

18 barn
1 avdelning
13.1 % personal med examen
3.0 personaltäthet

Råda skola

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

37 elever
10.4 elever per lärare
67.8 % behöriga lärare

Storken

Enskild Förskola, Hagfors

18 barn
1 avdelning
21.8 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Sunnemo skola

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

50 elever
12.2 elever per lärare
53.8 % behöriga lärare

Älvstranden bildn.centrum 4-6

15.5

Kommunal Grundskola, Hagfors

182 elever
11.6 elever per lärare
48.3 % behöriga lärare

Älvstranden bildn.centrum 7-9

12.8

Kommunal Grundskola, Hagfors

214 elever
10.3 elever per lärare
43.9 % behöriga lärare
65.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Älvstranden bildn.centrum F-3

-

Kommunal Grundskola, Hagfors

236 elever
13.8 elever per lärare
84.9 % behöriga lärare

Älvstrandsgymn. komvux

-

Kommunal Gymnasieskola, Hagfors

79 elever
FAFAS
GYVULAR01
IM

Älvstrandsgymnasiet

14.0

Kommunal Gymnasieskola, Hagfors

385 elever
92.9 % examinerade
13.4 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
EK
FAFAS
FT
IM
+