Dalarö Förskola

Kommunal Förskola, Haninge

65 barn
4 avdelningar
25.9 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Dalarö skola

14.2

Kommunal Grundskola, Haninge

308 elever
12.4 elever per lärare
56.2 % behöriga lärare
50.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Deltaskolan

-

Enskild Grundskola, Haninge

167 elever
11.7 elever per lärare
45.1 % behöriga lärare
84.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dragspelet

Kommunal Förskola, Haninge

73 barn
5 avdelningar
15.4 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Duvan

Kommunal Förskola, Haninge

75 barn
4 avdelningar
22.3 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Eken

Kommunal Förskola, Haninge

99 barn
6 avdelningar
22.0 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Ekorren

Enskild Förskola, Haninge

38 barn
3 avdelningar
15.0 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Eviaskolan

-

Enskild Grundskola, Haninge

13 elever
5.0 elever per lärare
26.9 % behöriga lärare

Fasanen

Kommunal Förskola, Haninge

82 barn
5 avdelningar
27.2 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Fjäderkobben

Kommunal Förskola, Haninge

72 barn
4 avdelningar
53.7 % personal med examen
5.8 personaltäthet