Statistik för Hässleholms Tekniska Skola i Hässleholm

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Hässleholms Tekniska Skola i Hässleholm.

Antalet elever på skolan minskade under 2018 från 940 till 920 st. Andelen elever på skolan som tog examen med grundläggande behörighet minskade samtidigt från 93.3% till 89.7%. Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 14.7 till 14.5. 89.4 % av eleverna på Hässleholms Tekniska Skola tog examen. Under 2018 var 89.0% av lärarkåren behöriga jämfört med 2017 då 92.9% var behöriga.

920 elever på
skolan
89,4% har slutfört
med examen
14,5 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB