I Ur Och Skur Ute

Enskild Förskola, Hjo

23 barn
2 avdelningar
64.1 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Individuella programmet

-

Kommunal Gymnasieskola, Hjo

15 elever
IM

Knäpplans Förskola

Kommunal Förskola, Hjo

107 barn
6 avdelningar
44.7 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Korsberga skola

8.0

Kommunal Grundskola, Hjo

78 elever
9.7 elever per lärare
73.2 % behöriga lärare

Skutan

-

Kommunal Grundskola, Hjo