Statistik för Hovet Föräldrakooperativ i Vadstena

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Hovet Föräldrakooperativ i Vadstena.
17 barn på
förskolan

5,3 personaltäthet

31,1% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB