Ede skola

13.0

Kommunal Grundskola, Hudiksvall

456 elever
10.7 elever per lärare
58.2 % behöriga lärare
66.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Edsta Förskola

Kommunal Förskola, Hudiksvall

29 barn
2 avdelningar
84.9 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Edsta skola

9.7

Kommunal Grundskola, Hudiksvall

82 elever
12.5 elever per lärare
61.4 % behöriga lärare

Enångers Förskola

Kommunal Förskola, Hudiksvall

51 barn
4 avdelningar
64.7 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Enångers skola

8.4

Kommunal Grundskola, Hudiksvall

104 elever
10.2 elever per lärare
65.3 % behöriga lärare

Fridhems Förskola

Kommunal Förskola, Hudiksvall

51 barn
3 avdelningar
74.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Friggesundsskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Hudiksvall

77 elever
8.2 elever per lärare
41.0 % behöriga lärare

Föräldrakooperativet Klockargården

Enskild Förskola, Hudiksvall

19 barn
1 avdelning
56.3 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Glufsens Förskola

Enskild Förskola, Hudiksvall

18 barn
1 avdelning
3.4 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Hasselbackens Förskola

Kommunal Förskola, Hudiksvall

65 barn
4 avdelningar
37.5 % personal med examen
6.5 personaltäthet