Statistik för Jämtlands Gymn, Bräcke 4A i Bräcke

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Jämtlands Gymn, Bräcke 4A i Bräcke.

Antalet elever på skolan minskade under 2018 från 154 till 135 st. Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 13.8 till 12.7. 67.6 % av eleverna på Jämtlands Gymn, Bräcke 4A tog examen. Under 2018 var 45.3% av lärarkåren behöriga jämfört med 2017 då 33.0% var behöriga.

135 elever på
skolan
67,6% har slutfört
med examen
12,7 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB