Båggatans Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

35 barn
2 avdelningar
73.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Dalviks Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

28 barn
2 avdelningar
78.9 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Dalviksskolan

17.8

Kommunal Grundskola, Jönköping

328 elever
13.9 elever per lärare
75.3 % behöriga lärare

Delfinens Förskola

Enskild Förskola, Jönköping

20 barn
2 avdelningar
33.6 % personal med examen
3.4 personaltäthet

Dragonens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

21 barn
3 avdelningar
75.8 % personal med examen
2.5 personaltäthet

Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping

12.2

Enskild Gymnasieskola, Jönköping

146 elever
86.4 % examinerade
13.6 i genomsnittsbetyg
BF
EK
ES
HV
IM
SA
VO

Egnahemsskolan

-

Kommunal Grundskola, Jönköping

167 elever
12.8 elever per lärare
88.3 % behöriga lärare

Ekdalens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

47 barn
3 avdelningar
66.3 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Ekhagsskolan

16.3

Kommunal Grundskola, Jönköping

398 elever
11.3 elever per lärare
82.7 % behöriga lärare

Ekorrens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

13 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.3 personaltäthet