Statistik för Kälarne skola i Kälarne

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Kälarne skola i Kälarne.

På Kälarne skola gick det 119 elever under år 2018 vilket är en ökning från föregående år då det gick 117 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 6.7 procentenheter från 67.5 till 74.2 samtidigt som antalet elever per lärare ökade (och lärartätheten minskade) från 12.1 (lärartäthet: 8.26 lärare per 100 elever) till 9.3 (lärartäthet: 10.7 lärare per 100 elever) under 2018.

119 elever på
skolan
9,3 elever per
lärare
74,2% lärare med
behörighet
?

Har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Statistik saknas

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB