Humlans Förskola/Fritidshem

Kommunal Förskola, Karlskoga

17 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Häsängens Förskola

Kommunal Förskola, Karlskoga

28 barn
2 avdelningar
45.2 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Häsängsskolan

-

Kommunal Grundskola, Karlskoga

122 elever
8.1 elever per lärare
77.2 % behöriga lärare

I Ur Och Skur Förskolan Granen

Enskild Förskola, Karlskoga

20 barn
1 avdelning
44.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Karlbergs Förskola

Kommunal Förskola, Karlskoga

31 barn
2 avdelningar
18.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Karlbergsskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Karlskoga

415 elever
16.6 elever per lärare
94.1 % behöriga lärare

Karlskoga Idrottsgymnasium

-

Enskild Gymnasieskola, Karlskoga

73 elever
100.0 % examinerade
14.6 i genomsnittsbetyg
EK
SA

Kompassens Förskola

Kommunal Förskola, Karlskoga

32 barn
2 avdelningar
16.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Lonnhyttans Skola

Enskild Förskola, Karlskoga

22 barn
2 avdelningar
22.1 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Lonnhyttans skola

-

Enskild Grundskola, Karlskoga

27 elever
11.2 elever per lärare
15.0 % behöriga lärare