Fågelbo Förskola

Kommunal Förskola, Katrineholm

70 barn
4 avdelningar
24.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Gersnäs Förskola

Kommunal Förskola, Katrineholm

57 barn
3 avdelningar
61.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Guldregnets Förskola

Kommunal Förskola, Katrineholm

131 barn
8 avdelningar
43.9 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Häringe Förskola

Kommunal Förskola, Katrineholm

152 barn
9 avdelningar
25.6 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Julita skola

-

Kommunal Grundskola, Katrineholm

76 elever
11.0 elever per lärare
69.8 % behöriga lärare

Järvenskolan

6.5

Kommunal Grundskola, Katrineholm

998 elever
12.3 elever per lärare
64.0 % behöriga lärare
65.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Järvenskolan City

-

Grundskola, Katrineholm

54 elever
5.0 elever per lärare
39.6 % behöriga lärare

Järvenskolan Södra

6.4

Kommunal Grundskola, Katrineholm

452 elever
11.0 elever per lärare
55.0 % behöriga lärare
54.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Karossens Förskola

Kommunal Förskola, Katrineholm

93 barn
5 avdelningar
20.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Katrineholms Tekniska College 1

7.2

Kommunal Gymnasieskola, Katrineholm

550 elever
88.4 % examinerade
13.6 i genomsnittsbetyg
BA
FT
IM
IN
TE
EE
NA
+