Nya Dalaförskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

108 barn
9 avdelningar
35.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Nyvångsskolan

16.6

Kommunal Grundskola, Kävlinge

501 elever
14.5 elever per lärare
95.7 % behöriga lärare

Olympiaskolan

16.5

Kommunal Grundskola, Kävlinge

342 elever
12.3 elever per lärare
67.1 % behöriga lärare

Pusselbiten Kävlinge

-

Grundskola, Kävlinge

4 elever
2.0 elever per lärare
81.8 % behöriga lärare

Rinnebäcksskolan

12.0

Kommunal Grundskola, Kävlinge

478 elever
14.1 elever per lärare
82.9 % behöriga lärare

Skönadals Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

146 barn
19 avdelningar
38.8 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Skönadalsskolan

16.0

Kommunal Grundskola, Kävlinge

441 elever
13.8 elever per lärare
86.8 % behöriga lärare

Småfötternas Förskola

Enskild Förskola, Kävlinge

34 barn
3 avdelningar
21.1 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Solrosens Förskola Föräldrarkoppertaivet Löddesbor

Enskild Förskola, Kävlinge

31 barn
4 avdelningar
36.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Stationsstadens Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

144 barn
8 avdelningar
62.2 % personal med examen
6.1 personaltäthet