Förskolan Värdshuset

Kommunal Förskola, Klippan

56 barn
3 avdelningar
63.8 % personal med examen
7.1 personaltäthet

Föräld-. O Pers.Koop.Villa Villerkulla

Enskild Förskola, Klippan

25 barn
2 avdelningar
43.1 % personal med examen
4.1 personaltäthet

I Ur Och Skur Statarlängan

Enskild Förskola, Klippan

32 barn
1 avdelning
26.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

I Ur och Skur, Statarlängan

-

Enskild Grundskola, Klippan

51 elever
8.9 elever per lärare
21.8 % behöriga lärare

Klippans friskola

23.6

Enskild Grundskola, Klippan

159 elever
12.5 elever per lärare
60.9 % behöriga lärare
68.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Klippans grundsärskola

-

Kommunal Grundskola, Klippan

Krika Bygdeskola

8.5

Enskild Grundskola, Klippan

115 elever
11.7 elever per lärare
83.0 % behöriga lärare

Ljungbyhedsskolan

12.2

Kommunal Grundskola, Klippan

348 elever
10.6 elever per lärare
47.8 % behöriga lärare
58.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Mottagningsenheten

-

Kommunal Gymnasieskola, Klippan

Pilagårdsskolan

7.9

Kommunal Grundskola, Klippan

232 elever
12.7 elever per lärare
70.7 % behöriga lärare