Karlbergsskolan

7.1

Kommunal Grundskola, Köping

421 elever
10.6 elever per lärare
58.1 % behöriga lärare
69.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Koltrastens Förskola

Kommunal Förskola, Köping

61 barn
5 avdelningar
78.9 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Kompassens Förskola

Kommunal Förskola, Köping

67 barn
4 avdelningar
68.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Lingonets Förskola

Kommunal Förskola, Köping

28 barn
2 avdelningar
61.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lärkans Förskola

Kommunal Förskola, Köping

48 barn
3 avdelningar
60.0 % personal med examen
7.7 personaltäthet

Lövsångarens Förskola

Kommunal Förskola, Köping

51 barn
3 avdelningar
51.0 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Malmaförskola

Kommunal Förskola, Köping

24 barn
1 avdelning
40.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Malmaskolan 4-9

15.0

Kommunal Grundskola, Köping

576 elever
11.8 elever per lärare
76.0 % behöriga lärare
74.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Munktorpsskolan

8.3

Kommunal Grundskola, Köping

160 elever
10.3 elever per lärare
97.7 % behöriga lärare

Nibbleskolan

8.1

Kommunal Grundskola, Köping

330 elever
9.5 elever per lärare
57.8 % behöriga lärare