Gudmundråskolan

5.1

Kommunal Grundskola, Kramfors

353 elever
12.4 elever per lärare
55.2 % behöriga lärare
48.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Herrskogs Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

21 barn
1 avdelning
83.3 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Humlans Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

35 barn
2 avdelningar
65.5 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Högakustenskolan

10.5

Kommunal Grundskola, Kramfors

316 elever
11.8 elever per lärare
61.3 % behöriga lärare
73.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Högakustenskolan L/M

14.6

Kommunal Grundskola, Kramfors

117 elever
15.0 elever per lärare
55.3 % behöriga lärare

Juno Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

63 barn
4 avdelningar
58.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Kaptenens Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

33 barn
2 avdelningar
57.7 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Kramforsskolan 1

13.0

Kommunal Grundskola, Kramfors

246 elever
9.6 elever per lärare
42.0 % behöriga lärare

Lugnviks Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

15 barn
1 avdelning
25.0 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Lunde Förskola

Kommunal Förskola, Kramfors

14 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet