Förskolan Prästkragen

Enskild Förskola, Kristinehamn

21 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Förskolan Sannaparken

Kommunal Förskola, Kristinehamn

65 barn
4 avdelningar
67.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Sirius

Kommunal Förskola, Kristinehamn

51 barn
3 avdelningar
61.7 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Skeppet

Kommunal Förskola, Kristinehamn

66 barn
5 avdelningar
58.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Skotten

Kommunal Förskola, Kristinehamn

24 barn
1 avdelning
53.5 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Förskolan Snickargården

Kommunal Förskola, Kristinehamn

31 barn
2 avdelningar
48.8 % personal med examen
5 personaltäthet

Förskolan Solglimten

Enskild Förskola, Kristinehamn

29 barn
2 avdelningar
27.7 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Spiggen

Kommunal Förskola, Kristinehamn

56 barn
3 avdelningar
53.1 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskolan Tallunden

Kommunal Förskola, Kristinehamn

56 barn
3 avdelningar
69.2 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Förskolan Tummeliten Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Kristinehamn

21 barn
1 avdelning
18.7 % personal med examen
4.9 personaltäthet