Fridhemskullen Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

52 barn
4 avdelningar
53.8 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Friskolan i Kärna

12.7

Enskild Grundskola, Kungälv

206 elever
13.6 elever per lärare
53.6 % behöriga lärare
84.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Lyckan

Enskild Förskola, Kungälv

32 barn
1 avdelning
49.0 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Hede Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

100 barn
6 avdelningar
57.9 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Hålta Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

50 barn
3 avdelningar
61.1 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Hålta skola

6.8

Kommunal Grundskola, Kungälv

168 elever
14.1 elever per lärare
73.4 % behöriga lärare

Iskällan Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

86 barn
5 avdelningar
50.6 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Kalvegrinna Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

83 barn
5 avdelningar
58.6 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Kareby Kvarnen Förskola

Kommunal Förskola, Kungälv

17 barn
1 avdelning
65.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Kareby Naturförskola

Kommunal Förskola, Kungälv

23 barn
1 avdelning
56 % personal med examen
5.1 personaltäthet